۱۴۰۱ يکشنبه ۱ خرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي افقي1منوي افقي1
صفحه اصلي
کارتابل
نقشه سايت
rss
English
Collapse منو افقيمنو افقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درگاه خدمات الکترونیک </span>درگاه خدمات الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک مسافری</span>خدمات الکترونیک مسافری
خريد بليت اينترنتي شركت سفيرريل
خريد بليت اينترنتي شركت رجاء
خرید موبایلی بلیت قطار
خرید بلیط قطار به روش مستقیم(کد ussd)
برنامه حرکت قطار
موقعیت و جانمائی(قطار, آژانس,ایستگاه)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک باری</span>خدمات الکترونیک باری
ردیابی واگن ها
سامانه جامع نت واگن های باری
تعرفه های حمل بار
صدور شناسنامه مالکیت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دیگر خدمات الکترونیک</span>دیگر خدمات الکترونیک
پورتال سازمانی
GIS
قوانین و مقررات سیروحرکت راه آهن
اپلیکیشن یادگیری همراه تعاملی راه آهن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دولت الکترونیک</span>دولت الکترونیک
خدمات الکترونیک راه آهن
راهبرد مشارکت
دستورالعمل به روز رسانی تارنما
تفاهم نامه با سازمان مدیریت
پایگاههای اختصاصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیانیه ی  سطح توافق خدمات</span>بیانیه ی سطح توافق خدمات
توافق نامه سطح خدمت جابجایی بار
توافق نامه سطح خدمت جابجایی مسافر
توافق نامه سطح خدمت صدور مجوز سیر
توافق نامه سطح خدمت اعطا مجوز نمایندگی فروش بلیت
توافق نامه سطح خدمت فروش بلیت مسافری
پرتال اصلي راه آهن
ثبت و پیگیری شکایت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما </span>ارتباط با ما
روابط عمومي
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيوندها</span>پيوندها
دفتر مقام معظم رهبري
پايگاه اطلاع رساني دولت
وزارت راه و شهرسازي
پایگاه اطلاع رسانی مجلس
سامانه رسیدگی به شکایات و اعلانات
Collapse منوي عموديمنوي عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعالی سازمانی</span>تعالی سازمانی
آرمان ، ماموريت و ارزشها
مضامين استراتژيك
اهداف كليدي كسب و كار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات سازمان</span>خدمات سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عناوین خدمات سازمان</span>عناوین خدمات سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فروش بلیت مسافری</span>فروش بلیت مسافری
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعطا مجوز نمایندگی فروش بلیت</span>اعطا مجوز نمایندگی فروش بلیت
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
مدارک و مستندات
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسیدگی به شکایت مسافر</span>رسیدگی به شکایت مسافر
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدوین قوانین و مقررات ریلی</span>تدوین قوانین و مقررات ریلی
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارائه آمار و اطلاعات حمل و نقل ریلی</span>ارائه آمار و اطلاعات حمل و نقل ریلی
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
مدارک و مستندات
شکایت و پیگیری
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جا بجایی بار</span>جا بجایی بار
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور بارنامه</span>صدور بارنامه
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارائه گراف عملیاتی</span>ارائه گراف عملیاتی
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزیابی و تحلیل سوانح ریلی</span>ارزیابی و تحلیل سوانح ریلی
شناسنامه خدمت
مدارک و مستندات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدوین و ابلاغ گراف مادر</span>تدوین و ابلاغ گراف مادر
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعمیر و نگهداری دیزل</span>تعمیر و نگهداری دیزل
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعمیر و نگهداری واگن</span>تعمیر و نگهداری واگن
شناسنامه خدمت
لینک سامانه درخواست خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جابجایی مسافر</span>جابجایی مسافر
شناسنامه خدمت
شرح خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رتبه بندی وارزیابی قطارهای مسافربری</span>رتبه بندی وارزیابی قطارهای مسافربری
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسیدگی به شکایت غیر مسافر</span>رسیدگی به شکایت غیر مسافر
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور کارنامه ایمنی لکومتیوران ها</span>صدور کارنامه ایمنی لکومتیوران ها
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور مجوز سیر</span>صدور مجوز سیر
شناسنامه خدمت
شرح خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت بر نمایندگی های فروش بلیت</span>نظارت بر نمایندگی های فروش بلیت
شناسنامه خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اصلاح فرایندها</span>اصلاح فرایندها
فرایندهای اصلاح شده
اقدامات در راستای بهبود فرایندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میز خدمت</span>میز خدمت
معرفی کارگروه میز خدمت
خدمات ارائه شده در میز خدمت
مدارک مورد نیاز خدمات
فرم های طرح تکریم ارباب رجوع
مدیریت فرایندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مسافری</span>خدمات مسافری
تهیه بلیط
شرکت و نمایندگی های فروش
Collapse حقوق مسافرحقوق مسافر
استرداد بليط اينترنتي
مقررات ایستگاه راه آهن
برنامه حرکت قطار ها
اطلاعات مساجد و نمازخانه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار واطلاعات</span>آمار واطلاعات
آمار حمل ونقل ریلی سال 94
آمار حمل و نقل ریلی سال 95
آمار حمل و نقل ریلی سال 96
آمار حمل و نقل ریلی سال 97
اپلیکیشن آماری (نسخه اندروید)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات باری </span>خدمات باری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعرفه های حمل بار</span>تعرفه های حمل بار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعرفه های حمل بین الملل</span>تعرفه های حمل بین الملل
استثنائات تعرفه
حق توقف واگن های cis
لینک تعرفه های بین ااملل
تعرفه های حمل داخلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرکت های حمل بار</span>شرکت های حمل بار
شرکتهای ریلی دارای مجوزصدوربارنامه
شرکت های فورواردر حمل بین المللی
قانون دسترسي به شبكه حمل و نقل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درخواست خط فرعی</span>درخواست خط فرعی
فرم های تقاضای خط فرعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصه , مزایده و سامانه الکترونیک</span>مناقصه , مزایده و سامانه الکترونیک
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مناقصات و مزایده های مرتبط
خرید جزئی و متوسط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهبود فضای کسب و کار</span>بهبود فضای کسب و کار
سامانه دادور
فرایند و راهنمای سرمایه گذاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرصت های سرمایه گذاری</span>فرصت های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری درخریدسالن مسافری
سرمایه گذاری در خرید واگن باری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعرفه ها و تخفیفات حمل محمولات</span>تعرفه ها و تخفیفات حمل محمولات
نرخ تخفیفات حمل محمولات سال 96
نرخ تخفیفات حمل محمولات سال 97
فعالیت های حوزه بازرگانی وبازاریابی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای فرصت های سرمایه گذاری</span>راهنمای فرصت های سرمایه گذاری
کتابچه فرصت های سرمایه گذاری
قوانین و مقررات سرمایه گذاری
محورهاي 16 گانه سرمايه گذاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابچه راهنمای مراجعین و مشتریان</span>کتابچه راهنمای مراجعین و مشتریان
کتابچه راهنمای مراجعان
راهنمای مشتریان
اطلاعیه و بخشنامه
ارتباط با ما
Collapse متفرقهمتفرقه
آرشيو اخبار و اطلاعيهکليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal