۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي افقي1_1منوي افقي1_1
صفحه اصلي
کارتابل
نقشه سايت
rss
English
Collapse منو افقي_1منو افقي_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درگاه خدمات الکترونیک </span>درگاه خدمات الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک مسافری</span>خدمات الکترونیک مسافری
خريد بليت اينترنتي شركت سفيرريل
خريد بليت اينترنتي شركت رجاء
خرید موبایلی بلیت قطار
خرید بلیط قطار به روش مستقیم(کد ussd)
برنامه حرکت قطار
موقعیت و جانمائی(قطار, آژانس,ایستگاه)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک باری</span>خدمات الکترونیک باری
ردیابی واگن ها
سامانه جامع نت واگن های باری
تعرفه های حمل بار
صدور شناسنامه مالکیت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دیگر خدمات الکترونیک</span>دیگر خدمات الکترونیک
پورتال سازمانی
GIS
قوانین و مقررات سیروحرکت راه آهن
اپلیکیشن یادگیری همراه تعاملی راه آهن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دولت الکترونیک</span>دولت الکترونیک
خدمات الکترونیک راه آهن
بیانیه حریم خصوصی
راهبرد مشارکت
بیانیه سطح توافق خدمات
دستورالعمل به روز رسانی تارنما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میز خدمت</span>میز خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور بلیط مسافری</span>صدور بلیط مسافری
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
خرید اینترنتی بلیط شرکت رجا
خرید اینترنتی بلیط شرکت سفیر ریل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جابه جایی مسافر</span>جابه جایی مسافر
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جابه جایی بار</span>جابه جایی بار
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور بارنامه داخلی و بین الملل</span>صدور بارنامه داخلی و بین الملل
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور مجوز سیر</span>صدور مجوز سیر
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل بار داخلی</span>حمل بار داخلی
فرایند انجام کار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارائه گراف عملیاتی و برنامه ریزی حرکت قطار</span>ارائه گراف عملیاتی و برنامه ریزی حرکت قطار
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدوین قوانین و مقررات ریلی</span>تدوین قوانین و مقررات ریلی
اطلاع رسانی خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدوین و ابلاغ گراف مادر</span>تدوین و ابلاغ گراف مادر
اطلاع رسانی
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسیدگی به شکابت غیر مسافر</span>رسیدگی به شکابت غیر مسافر
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسیدگی به شکابت مسافر</span>رسیدگی به شکابت مسافر
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور مجوز نمایندگی فروش بلیط</span>صدور مجوز نمایندگی فروش بلیط
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت بر نمایندگی های فروش بلیط</span>نظارت بر نمایندگی های فروش بلیط
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزیابی و تحلیل سوانح</span>ارزیابی و تحلیل سوانح
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعمیر و نگهداری لکوموتیو</span>تعمیر و نگهداری لکوموتیو
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعمیر و نگهداری واگن قطار</span>تعمیر و نگهداری واگن قطار
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور کارنامه ایمنی لکوموتیو ها</span>صدور کارنامه ایمنی لکوموتیو ها
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ثبت شرکت حمل و نقلی</span>ثبت شرکت حمل و نقلی
فرایند انجام کار
اطلاع رسانی خدمت
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل بار صادراتی</span>حمل بار صادراتی
فرایند انجام کار
ثبت و پیگیری شکایات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حقوق شهروندی</span>حقوق شهروندی
بازرس
میزخدمت حضوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما </span>ارتباط با ما
روابط عمومي
سوالات متداول
پرسش و پاسخ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيوندها</span>پيوندها
دفتر مقام معظم رهبري
پايگاه اطلاع رساني دولت
وزارت راه و شهرسازي
پایگاه اطلاع رسانی مجلس
سامانه رسیدگی به شکایات و اعلانات
Collapse منوي عمودي_1منوي عمودي_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعالی سازمانی</span>تعالی سازمانی
آرمان ، ماموریت و ارزشها
مضامین استراتژیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات سازمان</span>خدمات سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عناوین خدمات سازمان</span>عناوین خدمات سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فروش بلیت مسافری</span>فروش بلیت مسافری
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعطا مجوز نمایندگی فروش بلیت</span>اعطا مجوز نمایندگی فروش بلیت
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
مدارک و مستندات
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسیدگی به شکایت مسافر</span>رسیدگی به شکایت مسافر
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدوین قوانین و مقررات ریلی</span>تدوین قوانین و مقررات ریلی
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارائه آمار و اطلاعات حمل و نقل ریلی</span>ارائه آمار و اطلاعات حمل و نقل ریلی
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
مدارک و مستندات
شکایت و پیگیری
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جا بجایی بار</span>جا بجایی بار
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور بارنامه</span>صدور بارنامه
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارائه گراف عملیاتی</span>ارائه گراف عملیاتی
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزیابی و تحلیل سوانح ریلی</span>ارزیابی و تحلیل سوانح ریلی
شناسنامه خدمت
مدارک و مستندات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدوین و ابلاغ گراف مادر</span>تدوین و ابلاغ گراف مادر
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعمیر و نگهداری دیزل</span>تعمیر و نگهداری دیزل
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعمیر و نگهداری واگن</span>تعمیر و نگهداری واگن
شناسنامه خدمت
لینک سامانه درخواست خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جابجایی مسافر</span>جابجایی مسافر
شناسنامه خدمت
شرح خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رتبه بندی وارزیابی قطارهای مسافربری</span>رتبه بندی وارزیابی قطارهای مسافربری
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسیدگی به شکایت غیر مسافر</span>رسیدگی به شکایت غیر مسافر
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور کارنامه ایمنی لکومتیوران ها</span>صدور کارنامه ایمنی لکومتیوران ها
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور مجوز سیر</span>صدور مجوز سیر
شناسنامه خدمت
شرح خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت بر نمایندگی های فروش بلیت</span>نظارت بر نمایندگی های فروش بلیت
شناسنامه خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اصلاح فرایندها</span>اصلاح فرایندها
فرایندهای اصلاح شده
اقدامات در راستای بهبود فرایندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مسافری</span>خدمات مسافری
تهیه بلیط
شرکت و نمایندگی های فروش
Collapse حقوق مسافرحقوق مسافر
استرداد بليط اينترنتي
مقررات ایستگاه راه آهن
برنامه حرکت قطار ها
اطلاعات مساجد و نمازخانه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار واطلاعات</span>آمار واطلاعات
آمار حمل ونقل ریلی سال 94
آمار حمل و نقل ریلی سال 95
آمار حمل و نقل ریلی سال 96
آمار حمل و نقل ریلی سال 97
اپلیکیشن آماری (نسخه اندروید)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شناسنامه خدمات</span>شناسنامه خدمات
اعطاء مجوز نمایندگی فروش بلیط
صدور مجوز سیر
جا به جایی بار
تدوین و ابلاغ گراف مادر
ارائه گراف عملیاتی و برنامه ریزی حرکت قطار
صدور بارنامه
فروش بلیط مسافری
تدوین قوانین و مقررات ریلی
تعمیر و نگهداری واگن قطار
تعمیر و نگهداری لکوموتیو
صدور کارنامه ایمنی لکوموتیو ها
جابه جایی مسافر
نظارت بر نمایندگی های فروش بلیط
ارائه آمار و اطلاعات حمل و نقل ریلی
رسیدگی به شکابت مسافر
رسیدگی به شکابت غیر مسافر
ارزیابی و تحلیل سوانح
رتبه بندی و ارزیابی قطار های مسافربری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصه , مزایده و سامانه الکترونیک</span>مناقصه , مزایده و سامانه الکترونیک
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مناقصات و مزایده های مرتبط
خرید جزئی و متوسط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهبود فضای کسب و کار</span>بهبود فضای کسب و کار
سامانه دادور
فرایند و راهنمای سرمایه گذاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرصت های سرمایه گذاری</span>فرصت های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری درخریدسالن مسافری
سرمایه گذاری در خرید واگن باری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعرفه ها و تخفیفات حمل محمولات</span>تعرفه ها و تخفیفات حمل محمولات
نرخ تخفیفات حمل محمولات سال 96
نرخ تخفیفات حمل محمولات سال 97
فعالیت های حوزه بازرگانی وبازاریابی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای فرصت های سرمایه گذاری</span>راهنمای فرصت های سرمایه گذاری
کتابچه فرصت های سرمایه گذاری
قوانین و مقررات سرمایه گذاری
محورهاي 16 گانه سرمايه گذاري
ملاقات عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابچه راهنمای مراجعین و مشتریان</span>کتابچه راهنمای مراجعین و مشتریان
کتابچه راهنمای مراجعان
راهنمای مشتریان
اطلاعیه و بخشنامه
ارتباط با ماکليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal